Personale

Vi går ind for høj kvalitet i vores arbejde. Derfor gør vi meget ud af at efteruddanne vores personale således at de kan varetage selvstændige opgaver/konsultationer. Personalet og især sygeplejerskerne sparrer fagligt hver eneste dag med lægerne som oftest er inde over konsultationerne også selvom du som patient ikke bemærker dette.

Sekretær Bente Christensen

Lægesekretær.  Uddannet farmakonom.

Tager sig af:
Telefonhenvendelser, tidsbestillinger
Receptfornyelser.
Mindre laboratorieopgaver

Planlægning af rejsevaccinationsprogrammer

Sygeplejerske Jytte Hylleberg (JH)

Jytte er uddannet sygeplejerske og tager sig af følgende:
Kronikerkontroller: KOL, Diabetes, Blodtryk
Blodprøvetagning, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser
Børne- og rejseaccinationer
Sårpleje og fjernelse af sting
Celleprøve for livmoderhalskræft
Kostsamtaler/vægttab
Behandling af eksem og andre hudsygdomme
Stress samtaler
Børneundersøgelser ved 2, 3 og 4 år inkl. vaccination
Forberedelse af kørekortattest til unge
Påbegyndelse af svangrejournal / graviditets journalen
Hjemmebesøg.

Sekretær Susanne Nutz

Har været ansat som vikar gennem 23 år, men er nu fast tilknyttet klinikken 31 timer pr. uge.

Susanne tager sig af receptfornyelser, besvarer telefoner, samt mindre laboratorieopgaver.

Sygeplejserske Louise Bay Hansen

Uddannet sygeplejerske.
Tidl arbejdet i praksis og på skadestuen i Køge

Tager sig af:
Kroniker kontroller herunder KOL, diabetes, blodtrykskontroller
blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser.
Sårpleje
Celleprøve for livmoderhalskræft
Børneundersøgelser ved 2, 3 og 4 år inkl. vaccination
Påbegyndelse af svangrejournal / graviditets journal
Forberedelse af kørekort til unge
Hjemmebesøg