Priser attester og kørekort

Nogle attester skal du selv betale for, andre skal du bare lægge penge ud for og derefter refunderes via arbejdsgiver. Til sidst er der forsikringsattester som betales af forsikringsselskabet.

Vi tager kun betaling i kontant, via mobile pay eller sender regning såfremt det er til offentlige institutioner med et EAN nr.

Attester til arbejdsgiver skal du som hovedregel selv lægge penge ud for og kan derefter få dem refunderet af arbejdsgiver, hvis der foreligger en aftale om dette.

Er den attest du skal have lavet ikke på listen nedenfor må du ringe og forhøre dig om pris

Nedenfor er listet priser – gældende fra 1. april 2021

AttestPris
Selvbetaler:
Kørekortsattest < 70 år450 kr inkl moms
Kørekortsattest > 70 år og
Kørekort inkl. diabetis attest for alle aldre
550 kr inkl moms
Attest til ansøgning om invalideskilt350 kr inkl moms
Udtalelser til institutioner ang. mad, medicin mm.350-625 inkl moms afhængighed af omfang
Highschool attest2000 kr inkl moms + 625 kr inkl moms pr. påbegyndt kvarter ud over 1. time
Indfødselsretsattest3000 kr inkl moms
Rejseafbestillingsattest FP910632,5 inkl moms
Attester til arbejdsgiver, hvor du selv skal lægge pengene ud:
Mulighedserklæring600 kr + moms (750kr inkl moms)
Varighedserklæring /

Uarbejdsdygtighedsattest
500kr + moms (625 kr inkl moms)
Attester til forsikringsselskaber:
FP 220900 kr + moms
FP 300600 kr +moms
FP 3501000 kr + moms
FP 3601000 kr + moms
FP 4011000 kr + moms
FP 410600 kr + moms
FP 420, 430, 440, 460, 470, 480, 490, 500, 5101400 kr + moms
FP 4501600 kr + moms
HIV antistof test900 kr + moms