Vi går ind for høj kvalitet i vores arbejde. Derfor gør vi meget ud af at efteruddanne vores personale således at de kan varetage selvstændige opgaver/konsultationer. Personalet og især sygeplejerskerne sparrer fagligt hver eneste dag med lægerne som oftest er inde over konsultationerne også selvom du som patient ikke bemærker dette.


Sekretær Gitte Bakkegaard


Uddannet lægesekretær.
Tidligere arbejdet Køge Sygehus.

Tager sig af:
Telefonhenvendelser, tidsbestillinger
Receptfornyelser
Mindre laboratorieopgaver
Administrative opgaver

 


Sekretær Bettina Hylsberg


Uddannet lægesekretær samt social- og sundhedsassistentUddannet sygeplejerske.
Tidligere arbejdet hjemmeplejen samt Køge sygehus.

Tager sig af:
Telefonhenvendelser, tidsbestillinger
Receptfornyelser
Laboratorieopgaver, blodprøver, hjertekardiogram


Social- og sundhedsassistent Diana Wærn


Uddannet social- og sundhedsassistent
Tidligere arbejdet i hjemmeplejen i mange år samt på sclerosehospitalet i Haslev.

Tager sig af:
Kroniker kontroller herunder KOL, diabetes, blodtrykskontroller
blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser.
Helbredstjek
Div. vacciner (12 års, di-te booster, prolia og B12)
Forberedelse af kørekort til unge
Hjemmebesøg

________________________________________________________________________________________________

 

Sygeplejerske Louise Bay Hansen


Uddannet sygeplejerske.
Tidligere arbejdet i praksis og på skadestuen i Køge.

Tager sig af:
Kroniker kontroller herunder KOL, diabetes, blodtrykskontroller
blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser.
Sårpleje
Celleprøve for livmoderhalskræft
Børneundersøgelser ved 2, 3 og 4 år inkl. vaccination
Påbegyndelse af svangrejournal / graviditets journal
Forberedelse af kørekort til unge
Hjemmebesøg