Vi går ind for høj kvalitet i vores arbejde. Derfor gør vi meget ud af at efteruddanne vores personale således at de kan varetage selvstændige opgaver/konsultationer. Personalet og især sygeplejerskerne sparrer fagligt hver eneste dag med lægerne som oftest er inde over konsultationerne også selvom du som patient ikke bemærker dette.


Sekretær Gitte Bakkegaard


Uddannet lægesekretær.

Tager sig af:
Telefonhenvendelser, tidsbestillinger
Receptfornyelser
Mindre laboratorieopgaver


Sygeplejerske Mitzi Kjær (MK)


Uddannet sygeplejerske.

Er startet i klinikken 01.09.22.

 


Sekretær Susanne Nutz


Har været ansat som vikar gennem 23 år, men er nu fast tilknyttet klinikken 31 timer pr. uge.

Susanne tager sig af receptfornyelser, besvarer telefoner, samt mindre laboratorieopgaver.

 

 

 

 


Sygeplejerske Louise Bay Hansen


Uddannet sygeplejerske.
Tidl arbejdet i praksis og på skadestuen i Køge

Tager sig af:
Kroniker kontroller herunder KOL, diabetes, blodtrykskontroller
blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser.
Sårpleje
Celleprøve for livmoderhalskræft
Børneundersøgelser ved 2, 3 og 4 år inkl. vaccination
Påbegyndelse af svangrejournal / graviditets journal
Forberedelse af kørekort til unge
Hjemmebesøg