Vi går ind for høj kvalitet i vores arbejde. Derfor gør vi meget ud af at efteruddanne vores personale således at de kan varetage selvstændige opgaver/konsultationer. Personalet og især sygeplejerskerne sparrer fagligt hver eneste dag med lægerne som oftest er inde over konsultationerne også selvom du som patient ikke bemærker dette.


Sekretær Gitte Bakkegaard


Uddannet lægesekretær.

Tager sig af:
Telefonhenvendelser, tidsbestillinger
Receptfornyelser
Mindre laboratorieopgaver


 


 

 


Sekretær Bettina Hylsberg


Uddannet lægesekretær.

Tager sig af:
Telefonhenvendelser, tidsbestillinger
Receptfornyelser
Mindre laboratorieopgaver

 

________________________________________________________________________________________________

 

Sygeplejerske Louise Bay Hansen


Uddannet sygeplejerske.
Tidl arbejdet i praksis og på skadestuen i Køge

Tager sig af:
Kroniker kontroller herunder KOL, diabetes, blodtrykskontroller
blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser.
Sårpleje
Celleprøve for livmoderhalskræft
Børneundersøgelser ved 2, 3 og 4 år inkl. vaccination
Påbegyndelse af svangrejournal / graviditets journal
Forberedelse af kørekort til unge
Hjemmebesøg