Uddannnelseslæger


Vi er begge engagerede i vores kollegers videreuddannelse og godkendte som tutorer af uddannnelseslæger.

Vi har løbende mellem 1 – 3 læger, som er under uddannelse til speciallæger, tilknyttet klinikken.

 


Læge Anna Kjær


Læge Anna Kjær er startet hos os 01.02.23 og skal være hos os til og med 31.07.2023.

Uddannelseslæge (Klinisk Basis Uddannelse). 
Blev færdiguddannet læge fra Københavns Universitet i sommeren 2022 og har indtil start i praksis, arbejdet på medicinsk afdeling på Holbæk Hospital.

Særlig interesse i gynækologi/svangerskab, børn og diabetes.