Uddannnelseslæger


Vi er begge engagerede i vores kollegers videreuddannelse og godkendte som tutorer af uddannnelseslæger.

Vi har løbende mellem 1 – 3 læger, som er under uddannelse til speciallæger, tilknyttet klinikken.


Læge Lasse Johansen


Læge Lasse Johansen er tilbage i klinikken. Skal være hos os til og med 31.01.2023.