Uddannnelseslæger


Vi er begge engagerede i vores kollegers videreuddannelse og godkendte som tutorer af uddannnelseslæger.

Vi har løbende mellem 1 – 3 læger, som er under uddannelse til speciallæger, tilknyttet klinikken.