Uddannnelseslæger


Vi er begge engagerede i vores kollegers videreuddannelse og godkendte som tutorer af uddannnelseslæger.

Vi har løbende mellem 1 – 3 læger, som er under uddannelse til speciallæger, tilknyttet klinikken.

 


Læge Sara Lindberg


Læge Sara Lindberg er startet hos os 01.06.23 og skal være hos os til og med 30.06.2024.

Fase 3 i specialuddannelsen i alment medicin (færdig 01.07.24 som praktiserende læge).

Cand med. Københavns Universitet 2010.

Interesseområder;

  • kronikere
  • intern medicin
  • geriatri
  • børn og familier
  • børne- og ungdomspsykiatri

Aktiv i lægevagten i Region Sjælland.