Uddannnelseslæger


Vi er begge engagerede i vores kollegers videreuddannelse og godkendte som tutorer af uddannnelseslæger.

Vi har løbende mellem 1 – 3 læger, som er under uddannelse til speciallæger, tilknyttet klinikken.


Læge Lasse Johansen


Den 1. februar 2019 til den 31. august 2019 skal Læge Lasse Johansen være hos os. Han er i fase 1 i uddannelsen om praktiserende læge. Efter 31. august skal Lasse arbejde på forskellige hospitalsafdelinger i 2,5 år, hvorefter han kommer tilbage og skal være hos os i endnu 6 måneder.


Læge Dea Ekelund


Uddannet læge fra Københavns Universitet 2012. Hun er færdiguddannet som praksislæge marts 2022, og er i klinikken i hendes sidste år under speciallægeuddannelsen.